Υπηρεσίες

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Καταχώρηση
 • Λογότυπο
 • Έντυπο
 • Αφίσα
 • Συσκευασία
 • Σχεδιασμός 3D
 • Ραδιοφωνικό & τηλεοπτικό σποτ
 • Ιστοσελίδα
 • Βίντεο-παρουσίαση
 • Εφαρμογές πολυμέσων
 • 3D graphics/animation
 • Ειδικά εφέ
 • DVD Authoring
 • Αναπαραγωγή DVD/CD
 • Παραγωγή γιγαντοαφίσας
 • Φωτογραφία

 
 

Εγγραφή στα νέα της mod