Βίντεο παρουσίαση: Cretan Winery

Το εγκεκριμένο έργο “ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ” αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα, Ειδικός Στόχος 1.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007–2013» του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Εταίροι του έργου “ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ” είναι:

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (Κρήτη, Ελλάδα)

ΕΤΑΙΡΟΣ 2: Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας (Κρήτη, Ελλάδα)

ΕΤΑΙΡΟΣ 3: Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου (Κρήτη, Ελλάδα)

ΕΤΑΙΡΟΣ 4: Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Τροόδους (Κύπρος)

Το γενικό πλαίσιο και οι στόχοι του έργου αφορούν την περιοχή παρέμβασης, Κρήτη – Κύπρο όπου διαθέτει στοιχεία ικανά για την εξέλιξη της σε γαστρονομικό τουριστικό προορισμό αναπτύσσοντας μια μορφή τουρισμού που έχει σαν κύριο σκοπό της την γνωριμία με τον τοπικό διατροφικό πολιτισμό. Στόχος των συνεργαζόμενων εταίρων είναι η ανάπτυξη του γαστρονομικού και οινικού τουρισμού με σημαντικές θετικές συνέπειες όπως:

Την αξιοποίηση τοπικών υλών και παραδοσιακών προϊόντων,
Την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής,
Τον εμπλουτισμός και ανταγωνιστικότητα της τουριστικής προσφοράς,
Την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας
Την ανάδειξη της γεύσης σε πόλο έλξης και ανάπτυξης.
Μέσα από το έργο προωθούνται δράσεις για τη πιστοποίηση της ποιότητας της τοπικής κουζίνας, που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ταυτότητας της. Επίσης μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες γίνεται συστηματική προσπάθεια επικοινωνίας και συνεργασίας φορέων και επιχειρηματιών στη λογική της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας που θα οδηγήσει στη δημιουργία γαστρονομικών πακέτων και υποδομών γαστρονομικού τουρισμού.

Οι προτεινόμενες ενέργειες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε διασυνοριακό επίπεδο προκειμένου Κρήτη και Κύπρος να εξελιχτούν σε Γαστρονομικό Τουριστικό Προορισμό.

Σηνοθεσία Δημήτρης Αλεξόπουλος
Παραγωγή: Mod Creative Studio (www.modad.gr)

 
 

Εγγραφή στα νέα της mod